Tomáš Gariggue Masaryk (1850-1937)

  • narodil se v Hodoníně v rodině kočího, když studoval ve Vídni, podepisoval se jako Tomáš Vlastimil a měl velké problémy s češtinou, sám uměl německy, řecky, latinsky, anglicky a francouzsky
  • při studiích v Lipsku se seznámil se Charlottou Gariggue, kterou si vzal za ženu, a odjeli do USA, rychle měli 5 dětí
  • z ekonomických důvodů se vrátili zpět do Prahy, kde Masaryk začal pracovat jako univerzitní profesor
  • Masaryk byl velmi přísný, kupříkladu celý rodina musela být přesně v půl jedné u stolu u oběda a všichni umytí a slušně oblečení
  • první světovou válku strávil v zahraničí (hlavně ve Švýcarsku a ve Francii)
  • z exilu se vrátil jako první československý prezident, jeho milovaná žena byla ale již velmi nemocná a brzy zemřela
  • typickým jeho znakem bylo zobrazování na koni