Africká nej

Na počátku 7. třídy se probírá Afrika. I proto připojuji některá nej:

Nejvyšší bod: Kilimandžáro (Uhuru) - 5895 m (Tanzanie)

Nejnižší bod: Assalská proláklina -155 m (Džibutsko)

Nejvyšší činná sopka: Mt. Cameroon - 4096 m (Kamerun)

Největší národní park: Kafue - 22 400 km (Zambie)

Největší ostrov: Madagaskar

Největší město: Lagos (Nigérie)

Nejdelší řeka: Nil - 6671 km

Největší řeka podle povodí: Kongo

Největší jezero: Viktoriino (Ukerewe)

Nejhlubší jezero: Tanganika - 1470 m

Největší státy podle rozlohy:

1. Súdán, 2. Alžírsko, 3. Kongo/Zair, 4. Libye, 5. Angola

Největší státy podle počtu obyvatel:

1. Nigérie, 2. Etipie, 3. Egypt, 4. Kongo/Zair, 5. Jižní Afrika,