Dvacet středočeských nej

20 středočeských NEJ

1. místo: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře: Kutná Hora je jediným městem ve střední Evropě (a jedno z mála evropských měst mimo Francii), které se může pochlubit dvěma gotickými katedrálami. Kromě světoznámého chrámu sv. Barbory je to méně známá katedrála Nanebevzetí Panny Marie na kutnohorském předměstí Sedlec. Od roku 1995 je také jediným středočeským městem zapsaným na listinu UNESCO. Ambiciozní stavba, dnes zapsaná na seznamu UNESCO, souvisela od počátku s mocenskými záměry města Kutná Hora, které soupeřilo s nedalekou Sedlecí. Do jisté míry byla umožněna i díky prosperitě zdejších stříbrných dolů. Počátky velkolepého gotického chrámu spadají do roku 1381, stavební práce byly zahájeny o sedm let později. Prvním stavitelem byl Jan Parléř, syn stavitele Petra Parléře, architekta Chrámu sv. Víta v Praze. Husitské války stavbu na dlouhou dobu zpozdily a až v osmdesátých letech 15. století město ve stavbě pokračovalo. Následovalo několik změn stavitelů a vleklé finanční potíže. V roce 1626 byl chrám předán jezuitům a přestavěn do barokní podoby. Na dalších tři sta let byla jeho výstavba opět přerušena.Po zrušení jezuitského řádu připadla katedrála sv. Barbory Státnímu náboženskému fondu a postupně velmi zchátrala. Chrám pro dnešní dny zachránila až restaurátorská akce, na níž se podíleli nejvýznamnější purističtí stavitelé Lábler a Mocker. Ti stavbu v novogotickém duchu přestavěli a mimo jiné jí vrátili i původní stanovou střechu. Stavba tak byla definitivně dokončena v roce 1905.

2. místo: Souhradí Žebrák a Točník: Žebrák a Točník, ojedinělé, největší a nejdochovalejší souhradí v Čechách.

3. místo: Hrad Karlštejn: Hrad Karlštejn, jeden z nejvýznamnějších českých hradů, založený Karlem IV. jako reprezentační sídlo. Později zde byly uloženy královské poklady a korunovační klenoty. Národní kulturní památka.

4. místo: Antonín Dvořák, rodák z Nelahozevsi: Antonín Dvořák (1841-1904), rodák z Nelahozevsi, nejslavnější český hudební skladatel, jeho 9. symfonie e moll "Z Nového světa" je jednou z nejhranějších symfonií celého světa.

Lom Velká Amerika: "Velká Amerika" v Českém krasu poblíž hradu Karlštejn. Jezero vzniklo zatopením bývalého vápencového lomu.

5. místo: Svatá Hora u Příbrami: Svatá Hora u Příbrami, známé poutní místo, spojené s městem 365 zastřešenými schody.

6. místo: Josef Lada, rodák z Hrusic: Josef Lada (1887-1957), rodák z Hrusic, český malíř, ilustrátor a spisovatel.

Hvězdárna Ondřejov: Hvězdárna Ondřejov s astronomickou observatoří a obřím dalekohledem na vrchu Žalov nad obcí Ondřejov. Jedna z největších hvězdáren střední Evropy. Založena roku 1898 Josefem Janem Fričem.

Skanzen Přerov nad Labem: Skanzen Přerov nad Labem, nejstarší, první skanzen v Čechách (založen 1900), zároveň nejstarší regionální národopisné muzeum v přírodě ve střední Evropě.

7. místo: CHKO Blaník: CHKO Blaník, nejmenší chráněná krajinná oblast, památná hora Blaník, ve které dle pověstí odpočívá sv. Václav se svým vojskem.

8. místo: Josef Sudek, rodák z Kolína: Josef Sudek (1896-1976), rodák z Kolína, jeden z nejvýznamnějších českých fotografů nejen meziválečného období, génius moderní fotografie.

Průhonický park: Průhonický park, jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě.

Zámek Lány: Lány, zámek přestavěný od vzniku ČSR jako letní sídlo prezidentů republiky.

Mistr Theodorik: Mistr Theodorik, nejstarší malíř, kterého známe jménem, podílel se na výzdobě hradní kaple Sv. Kříže na Karlštejně.

9. místo: Zámek Kačina: Zámek Kačina, nejvýznamnější empírová stavba v Čechách, někdejší letní sídlo hraběte J. R. Chotka.

10. místo: Buštěhradská dráha: Buštěhradská dráha, druhá nejstarší železnice v kontinentální Evropě, vybudována v letech 1827-1836, vedla z Prahy do Lán.

Příbram, hornické muzeum: Příbram, největší hornické muzeum v Česku.

11. místo: Emil Kolben, zakladatel ČKD: Emil Kolben, (1862-1943), zakladatel ČKD, konstruktér, vynálezce, rodák ze Stránčic u Prahy, spolupracovník T. A. Edisona a N. Tesly.

Stará Boleslav: Stará Boleslav, mnoho kulturních památek, historických staveb, místo spojené s mučednickou smrtí sv. Václava.

12. místo (tzv. Druhá šance): Hrad Křivoklát: Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století.

Originální umístění ankety o Česká NEJ: Středočeského kraje najdete ZDE.