Rekordy Česka - povrch

Nejrozsáhlejší rovinou Česka je Polabí. To není přesně vymezitelná geomorofologická jednotka, ale dá se říci, že se rozkláda kolem středního toku Labe a dolních toků jeho přítoků. Povrch je plochý, rovinatý a převážně nížinatý s nadmořskou výškou zpravidla do 300 metrů nad mořem.

 

Nejvýraznější sníženinou je Boskovická brázda. Tu najdeme mezi Českomoravskou vrchovinou a Drahanskou vrchovinou severně od Brna. Celkový dojem umocňuje i její pokryv - převážně bezlesý povrch mezi okolním vyšším a zalesněným terénem.